สำรวจโลกของการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคต

กำลังมองหาที่แนวโน้มล่าสุดและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รูปร่างการเดินทางทั่วโลก

Archive for the 'ประตูน้ำเหล็กหล่อ' Category


   Oct 17

ประตูน้ำเหล็กหล่อ เปิด-ปิด ควบคุมการไหลของเหลว

ประตูน้ำเหล็กหล่อ เป็นวาล์วที่ใช้สำหรับเปิดปิดการไหลของเหลวภายในท่อ ซึ่งการทำงานของ ประตูน้ำเหล็กหล่อ คือ เมื่อต้องการเปิดปิดทางเดินน้ำ หรือ ของเหลวในเส้นท่อ Disk หรือ ลิ้นของเกทวาล์ว จะทำหน้าที่เลื่อนลงมาตั้งฉากกับทิศทางการไหลของเหลว แรงดันของเหลว หรือ เลื่อน Disk ลิ้นวาล์วเกทวาล์วขื้นเมื่อต้องการเปิดทางให้ของเหลวกลับมาไหลผ่านเส้นท่อดังเดิม ข้อดีของ ประตูน้ำเหล็กหล่อ หรือ วาล์วประตูน้ำ นี้ คือ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย เหมาะสำหรับรูปแบบการใช้งานแบบ เปิดหรือปิดสนิท ซึ่ง Body Mat. ของ ประตูน้ำเหล็กหล่อ มีหลากหลายชนิด ได้แก่ : Cast Iron Valves (FC200, A126CL B.) , Ductile Iron Valves (FCD-S) , Carbon Steel Valve(A105/A216WCB , A352LCC ) ,ทองเหลือง, เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว, […]

Read the rest of this entry »