สำรวจโลกของการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคต

กำลังมองหาที่แนวโน้มล่าสุดและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รูปร่างการเดินทางทั่วโลก

Archive for the 'CCTV' Category


   Dec 04

จะทำอย่างไรเมื่อเจอช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แล้วทิ้งงาน ?

เรื่องนี้นั้น อาจจะเกิดขึ้นทำบุคคลต่าง ๆ ทั่วไปได้อย่างง่าย ซึ่งจะเป็นปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้างและ ผู้รับเหมาก่อสร้างเอง โดยลักษณะที่เรา หรือ เพื่อนบ้านคนอื่นๆ นั้นโดยไปก็คือการที่ผู้รับเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV นั้น เชิดเงินหนี และ วัสดุอุปกรณ์ของ กล้องวงจรปิด CCTV นั้นไม่ตรงกันตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ เพราะไว้ใจและมีคนแนะนำมา ว่า ผู้รับเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV คนนี้เป็นคนดี จึงไม่ได้เข้าไปตรวจสอบใด ๆ และมาทราบที่หลังว่าเขานั้นได้ทิ้งงานของเราไปแล้ว หลังจากที่ เราได้ตรวจสอบว่าโดยทั่วไปนั้นการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV นั้น จะใช้ระยะเวลา น้อยสุด 3 วัน และใช้เวลามากที่สุด 7 วัน ซึ่งนี้ มันก็กินระยะเวลามานานพอสมควรแล้วนั้น เพราะผ่าน 1 เดือนแล้วกล้องวงจรปิด CCTV นั้นยังไม่สามารถที่จะเริ่มใช้งานได้เลย จึงทำให้เกิด ข้อสงสัย จึงได้ลองโทรไปสอบถามกับผู้รับเหมาคนนั้น ว่า การดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV นั้นเป็นอย่างไร บ้าง แต่ไม่มีผู้ใดรับสาย จึงได้ตัดสินใจ ที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง […]

Read the rest of this entry »