สำรวจโลกของการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคต

กำลังมองหาที่แนวโน้มล่าสุดและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รูปร่างการเดินทางทั่วโลก

   May 20

เกี่ยวกับ brilliantmediocrity.com

เป็นครั้งแรกของพวกเขาที่จะทำงานในโครงการในปี 2009 และได้รับการทำงานที่สมบูรณ์แบบมันนับตั้งแต่ ตอนแรกที่พวกเขาเข้าร่วมกองกำลังกับนักวิจัยในการพัฒนาพื้นผิวแก้วซุปเปอร์ที่แข็งแกร่งที่จะให้รถลากที่พวกเขาต้องการ จากนั้นพวกเขาติดตั้งไฟ LED เครื่องหมายถนนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายเซลล์ด้วยการวาดภาพลายเส้นทางหลวงเหนือพวกเขาและความร้อนเพื่อให้ความอบอุ่นพื้นผิวและให้การทำงานของระบบ

Leave a Reply