สำรวจโลกของการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคต

กำลังมองหาที่แนวโน้มล่าสุดและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รูปร่างการเดินทางทั่วโลก

Archive for the 'รถกระเช้า' Category


   May 05

การเลือกรถกระเช้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รถกระเช้า คือ รถที่สามารถพาคนขึ้นไปยังที่สูงๆ ได้ด้วยระบบที่มีความปลอดภัย เป็นรถที่เคลื่อนที่ได้ มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา เป็นเครื่องมือที่ใช้แทนนั่งร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มากกว่าในทุกๆด้าน ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายประเภทแล้วแต่ความต้องการในการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด โดยสามารถแบ่งประเภทได้แก่ รถกระเช้าขากรรไกร บูมลิฟท์ บูมพับ บูมตรง รถกระเช้าส่วนบุคคล รถกระเช้าเสาตรง และ Stock picker โดยรถกระเช้านั้น เป็นรถประเภทหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นมา เพื่อการใช้งานเฉพาะด้านที่แตกต่างกันไป บางกอกเจนจึงมีบริการให้คำปรึกษาฟรี และนอกจากการขายแล้วนั้น เรายังมีบริการให้เช่าพร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ ในการควบคุมรถกระเช้า และบูมลิฟท์ แต่ละชนิดอีกด้วย 1. เลือกให้เหมาะสมกับงานที่ทำ และประเภทของงาน สภาพหน้างานต้องการรถกระเช้าที่ทำงานแนวราบได้ด้วย เช่น งานแวร์เฮาส์ สำหรับหยิบของและสินค้า หรือต้องการทำงานแนวดิ่ง เช่น บำรุงรักษา หลอดไฟ (รถกระเช้าบุคคลอาจไม่เหมาะกับงานประเภทแรกเนื่องจากมีระยะที่ต้องกางขาหยั่ง) น้ำหนักโหลดที่จำเป็นต่อการทำงาน บางหน้างานมีความจำเป็นในการใช้น้ำหนักโหลดน้อย บางงานต้องใช้อุปกรณ์เยอะจึงต้องการการโหลดน้ำหนักที่รับได้เยอะ คลิกเพื่อดูข้อมูลน้ำหนักโหลด พื้นที่บนกระเช้าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนเรื่องน้ำหนัก จะได้มีพื้นที่ในการวางอุปกรณ์ หรือบรรทุกจำนวนคนได้เยอะขึ้น และต้องเช็คความกว้างของรถกระเช้า และบูมลิฟท์ว่าสามารถเข้าระหว่างประตู, ระหว่างชั้นวางของ เพื่อทำงานได้เลย โดยไม่ต้องรื้อหรือย้ายของ 2. รู้ความสูงของงาน รถกระเช้า […]

Read the rest of this entry »