สำรวจโลกของการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคต

กำลังมองหาที่แนวโน้มล่าสุดและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รูปร่างการเดินทางทั่วโลก

Archive for the 'การสำรวจตลาด' Category


   Aug 27

นโยบายความช่วยเหลือด้านการซื้อขายบ้านมือสอง

บ้านมือสองยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลควรจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เป็นเจ้าของบ้านง่ายขึ้น ด้วยการออกมาตรการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มขึ้น แนวโน้มภาพรวมการซื้อขายบ้านมือสองยังเป็นไปในทิศทางบวก และถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของผู้บริโภค คาดการณ์ว่าราคาบ้านมือสองย่านชานเมืองร่วงสวนทางทำเลใจกลางเมือง เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด ส่งผลให้เจ้าของไม่สามารถผ่อนชำระต่อไหวและยอมลดราคา ชงรัฐออก นโยบายกระตุ้นการซื้อขายบ้านมือสอง ช่วยปลดภาระหนี้ภาคครัวเรือน หนุนให้ลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนอง จากแนวโน้มราคาบ้านมือสองที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงของทั้งคอนโดมิเนียม ทำเลที่ไม่ได้อยู่ใจกลางเมือง ส่วนบ้านเดี่ยว และทาวเฮ้าส์ จะอยู่ในทำเลติดขอบปริมณฑล โดยอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท แนวโน้มราคายังปรับตัวสูงขึ้น ทั้งในทำเลใจกลางเมือง และทำเลเชื่อมต่อ ทำให้การซื้อขายบ้านมือสองจะเป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือจากประชาชน สู่ประชาชนเป็นหลัก สำหรับแนวโน้มราคาที่ลดลง น่าจะสะท้อนภาวะผ่อนชำระไม่ไหว เลยกดดันให้ผู้ขายยอมลดราคาลงเพื่อจะได้ปลอดหนี้ หากวิเคราะห์รายทำเลก็พบว่าจะเกิดในทำเลรอบนอกเมืองมากกว่าใจกลางเมือง ดังนั้นนโยบายช่วยเหลือด้านการซื้อขายบ้านมือสอง น่าจะเป็นทางออกให้กับภาคครัวเรือนในการช่วยปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ ได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้ง การลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนอง ให้เทียบเท่าโครงการใหม่

Read the rest of this entry »

   May 15

การสำรวจตลาดยุคปัจจุบัน ช่วยให้การทำธุรกิจง่ายดายยิ่งขึ้น ..

ในเรื่องของการทำธุรกิจในยุคสมัยที่ได้มีเรื่องของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจที่เข้าคู่กันนั้น ทำให้เรื่องของการทำธุรกิจในสมัยปัจจุบันนี้เองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่มากยิ่งขึ้นจากการที่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทางการทำธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ได้มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงทำให้รูปการทำธุรกิจในยุคสมัยนี้เองก็ได้มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการทำธุรกิจจากรูปแบบเดิมให้รองรับกับยุคสมัยที่ได้มีเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นผลกระทบที่ส่งผลให้การทำธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจึงจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการวางแผนการทำธุรกิจ การทำแบบแผนที่จะต้องมีการจัดเตรียมเอาไว้ตลอดการทำธุรกิจหรือก่อนที่จะเริ่มต้นทำ และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการทำธุรกิจสมัยนี้ คือเรื่องของการสำรวจตลาดยุคปัจจุบัน ที่จะเป็นตัวชี้ทางในเรื่องของการทำธุรกิจที่จะสามารถทำให้การทำธุรกิจนั้นง่ายดายมากยิ่งขึ้น การทำธุรกิจโดยการสำรวจตลาดนั้นจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจที่จะสามารถกำหนดแนวทางการทำธุรกิจของตัวเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ โดยการสำรวจตลาดในยุคสมัยปัจจุบันเองก็สามารถสำรวจทำได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบสำรวจประชากร การทำใบประเมินให้ลูกค้ามาใช้บริการ การสำรวจรูปแบบธุรกิจจากการลงพื้นที่เอง พร้อมการทำตารางความต้องการของลูกค้าที่ได้มีการใช้บริการธุรกิจต่าง ๆ เหล่านี้เองก็เป็นการทำธุรกิจโดยการสำรวจตลาด ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่ได้มีเรื่องของการทำธุรกิจที่ค่อนข้างเยอะ และเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากการที่ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจสามารถเริ่มต้นทำได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การเริ่มต้นทำธุรกิจหรือกำลังทำอยู่สามารถทำได้สะดวกยิ่งขึ้น การสำรวจตลาด ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจเองก็เป็นเรื่องที่สมควรทำเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากได้มีการลงมือทำธุรกิจ หรือทำการลงทุนไปแล้วจะทำให้การทำธุรกิจนั้นมีการติดขัดเป็นอย่างมากและทำให้เรื่องของการทำธุรกิจนั้นเกิดเป็นปัญหาได้หากไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบการทำธุรกิจที่ได้ลงมือทำอยู่ได้  

Read the rest of this entry »