สำรวจโลกของการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคต

กำลังมองหาที่แนวโน้มล่าสุดและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รูปร่างการเดินทางทั่วโลก

   Jun 21

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองภัยที่คุณคาดไม่ถึง

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองภัยที่คุณคาดไม่ถึง

อย่างที่รู้กันดีว่า ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองคุณจากอุบัติเหตุทุกประเภท ทั้งนี้ขอบอกว่า ก่อนตัดสินใจ ควรศึกษาข้อมูลสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของกรมธรรม์นั้น ๆ ว่า คุณสามารถเบิกรักษา ชดเชยอะไรบ้าง หรือคุ้มครองครอบคลุมอะไร เช่น ชดเชยหากผู้เอาประกันถูกฆาตกรรม, โดนลอบทำร้าย หรือมีการคุ้มครองเหตุสุดวิสัยจากสุนัขกัด หรือแมวข่วนหรือไหม ? อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองได้ที่นี้เลย หากเกิดเหตุผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัทประกันภัยทราบทันที พร้อมกับนำหลักฐานตั้งแต่ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล รายงานของแพทย์ ใบแจ้งความ หรือใบมรณะบัตร เตรียมไว้ส่งมอบให้บริษัทประกันภัย เพื่อแจ้งเจตจำนงรับสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล และรับค่าชดเชยอื่น ๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับผู้ที่สนใจอยากประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะต้องศึกษารายละเอียดให้ดี โดยเฉพาะการยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ สำหรับบุคคลประกอบอาชีพมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นพิเศษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ชั้นอาชีพ ตามข้อมูลของ คปภ. ดังนี้
อาชีพความเสี่ยงระดับ 1 ผู้ที่ทำงานในออฟฟิศ (ความเสี่ยงอุบัติเหตุต่ำ)
อาชีพความเสี่ยงระดับ 2 ผู้ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งตลอดเวลา (ความเสี่ยงอุบัติเหตุปานกลาง)
อาชีพความเสี่ยงระดับ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง การผลิตเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ใช้แรงงาน การเดินทาง หรือจำเป็นต้องทำงานนอกสำนักงานอยู่เป็นประจำ
อาชีพความเสี่ยงระดับ 4 อาชีพพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น นักแสดงผาดโผน สตั๊นท์แมน นักแข่งรถ ฯลฯ

ดังนั้น คุณต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนลงมือซื้อกรมธรรม์ด้วยล่ะ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.