สำรวจโลกของการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคต

กำลังมองหาที่แนวโน้มล่าสุดและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รูปร่างการเดินทางทั่วโลก

   May 05

การเลือกรถกระเช้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รถกระเช้า คือ รถที่สามารถพาคนขึ้นไปยังที่สูงๆ ได้ด้วยระบบที่มีความปลอดภัย เป็นรถที่เคลื่อนที่ได้ มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา เป็นเครื่องมือที่ใช้แทนนั่งร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มากกว่าในทุกๆด้าน ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายประเภทแล้วแต่ความต้องการในการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด โดยสามารถแบ่งประเภทได้แก่ รถกระเช้าขากรรไกร บูมลิฟท์ บูมพับ บูมตรง รถกระเช้าส่วนบุคคล รถกระเช้าเสาตรง และ Stock picker
โดยรถกระเช้านั้น เป็นรถประเภทหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นมา เพื่อการใช้งานเฉพาะด้านที่แตกต่างกันไป บางกอกเจนจึงมีบริการให้คำปรึกษาฟรี และนอกจากการขายแล้วนั้น เรายังมีบริการให้เช่าพร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ ในการควบคุมรถกระเช้า และบูมลิฟท์ แต่ละชนิดอีกด้วย

1. เลือกให้เหมาะสมกับงานที่ทำ และประเภทของงาน
สภาพหน้างานต้องการรถกระเช้าที่ทำงานแนวราบได้ด้วย เช่น งานแวร์เฮาส์ สำหรับหยิบของและสินค้า หรือต้องการทำงานแนวดิ่ง เช่น บำรุงรักษา หลอดไฟ (รถกระเช้าบุคคลอาจไม่เหมาะกับงานประเภทแรกเนื่องจากมีระยะที่ต้องกางขาหยั่ง)
น้ำหนักโหลดที่จำเป็นต่อการทำงาน บางหน้างานมีความจำเป็นในการใช้น้ำหนักโหลดน้อย บางงานต้องใช้อุปกรณ์เยอะจึงต้องการการโหลดน้ำหนักที่รับได้เยอะ คลิกเพื่อดูข้อมูลน้ำหนักโหลด
พื้นที่บนกระเช้าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนเรื่องน้ำหนัก จะได้มีพื้นที่ในการวางอุปกรณ์ หรือบรรทุกจำนวนคนได้เยอะขึ้น
และต้องเช็คความกว้างของรถกระเช้า และบูมลิฟท์ว่าสามารถเข้าระหว่างประตู, ระหว่างชั้นวางของ เพื่อทำงานได้เลย โดยไม่ต้องรื้อหรือย้ายของ
2. รู้ความสูงของงาน
รถกระเช้า และบูมลิฟท์ เป็นรถที่ผลิตขึ้น เพื่อรองรับการส่งคนไปทำงานบนที่สูงโดยเฉพาะ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย ซึ่งการทำงานบนที่สูงก็ควรรู้ ระดับความสูงของงาน ที่จะทำ และเลือกรถกระเช้าให้เหมาะสม เพื่อที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่นั้นได้ และคุ้มค่ามากที่สุด ในปัจจุบันบางกอกเจนมีรถกระเช้า และบูมลิฟท์ที่ทำงานได้สูงตั้งแต่ 4.7-43 เมตร โดยแยกเป็นประเภทได้แก่ รถกระเช้าขากรรไกร ความสูงงานตั้งแต่ 3-20 เมตร, บูมตรง ความสูงงานตั้งแต่ 12-41 เมตร, บูมพับ ความสูงงานตั้งแต่ 14-26 เมตร, รถกระเช้าเสาตรง ความสูงงานตั้งแต่ 6-9.2 เมตร, รถกระเช้าส่วนบุคคล ความสูงงานตั้งแต่ 6-12 เมตร, และ Stock Picker ความสูงงานตั้งแต่ 2.7-5.5 เมตร เป็นต้น
3. เข้าใจสภาพหน้างาน
ควรเลือกประเภทของรถกระเช้า และบูมลิฟท์ที่เหมาะกับพื้นที่ของงาน ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยสำหรับการทำงานกลางแจ้งนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึง สภาพแวดล้อมในสถานที่ที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ เช่น ฟ้าผ่า ลมพัดแรง พายุ ฝนตกหนัก น้ำท่วม พื้นดินยุบตัว หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า เสาไฟ ต้นไม้ เป็นต้น หรือแม้กระทั้งการทำงานในร่ม ในอาคาร ในแวร์เฮาส์โกดัง ก็ยั้งต้องคำนึงถึงสิ่งกีดขวาง เช่น เพดาน เสา คาน โคมไฟ เป็นต้น ทั้งนี้รถกระเช้าของบางกอกเจนมีระบบเซฟตี้ที่ดีที่สุด สามารถป้องการการเกิดอุบัติเหตุ จากสิ่งกีดขวางได้ และล้อของรถกระเช้า และบูมลิฟท์ยังเป็นแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบก ทำให้สามารถใช้งานบนพื้นผิวที่ขรุขระ หรือน้ำขังได้อีกด้วย

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.